Specialista na Řecko a řecké ostrovy,
Chorvatsko, Itálie - Bibione.

Informace a rezervace 603 476 467

Nabídka zájezdů > Česká republika > Šumava

Šumava - Česká republika

Šumava - Česká republika

Šumava je rozsáhlé pohoří na hranicích Česka, Rakouska a německého Bavorska. Pohořím prochází hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem. Jižní strana pohoří je podstatně příkřejší než severní, česká. Na území Šumavy se nachází mimo jiné Lipenská přehrada.

Šumava je nejvyšší částí Šumavské hornatiny. Délka protáhlého pohoří orientovaného SZ – JV činí 190 km, přičemž jako jeho přirozená hranice je bráno údolí Chodské úhlavy na SZ a Vyšebrodský průsmyk na JV. V nejširším místě měří pás pohoří asi 45 km. Na severozápadě navazuje na Šumavu Český les, na východě její podhůří hraničí s Novohradskými horami. Šumava má charakter ploché hornatiny s poměrně příkrými jihozápadními svahy na bavorské straně, zatímco severovýchodní svahy na české straně pozvolna přecházejí do Šumavského podhůří. V oblasti nejvyššího vyzdvižení tektonické klenby porušené mladšími kernými pohyby tvoří Šumava trupové pohoří s rozsáhlými zbytky zarovnaných povrchů na náhorních plošinách a širokých hřbetech. Na rozdíl od tohoto jádra, k němuž dosud nedospěla zpětná eroze vodních toků, jsou svažující se okraje Šumavy rozčleněny hlubokými údolími a kaňony − Bílá strž, Křemelná, Vydra, Čertova stráň na Boubínském potoce, Čertova stěna na Vltavě. Pohoří je kryto mocnými čtvrtohorními zvětralinami s četnými tvary periglaciální a místy též glaciální modelace. Geomorfologický celek Šumava má na české straně rozlohu 1671 km2, střední výšku 921,5 m n. m. a střední sklon svahů 7° 58'. Člení se do 6 geomorfologických podcelků: Šumavské pláně, Železnorudská hornatina, Trojmezenská hornatina, Boubínská hornatina, Želnavská hornatina a Vltavská brázda.

Nejvyšší horou  Šumavy je Velký Javor) v Německu (1456 metrů), na české straně hranice je to Plechý (1378 metrů) ležící v geomorfologickém okrsku Plešská hornatina. Plechý je zároveň i nejvyšší horou rakouské Šumavy.

 • Velký Javor (1456 m)
 • Roklan (1453 m)
 • Plechý (1378 m)
 • Lužný (1373 m)
 • Boubín (1362 m)
 • Jezerní hora (1343 m)
 • Smrčina (1338 m)
 • Svaroh (1333 m)
 • Poledník (1315 m)
 • Černá hora (1315 m)
 • Třístoličník (1311 m)
 • Ostrý (1293 m)
 • Pancíř (1214 m)
 • Špičák (1202 m)
 • Javorník (1066 m)

V oblasti Šumavy se průměrné roční teploty pohybují v závislosti na nadmořské výšce od 6 °C (v 750 m n. m.) do 3 °C (ve 1200–1300 m n. m.). Výjimku tvoří některé inverzní lokality – např. údolí Vltavy od Horní Vltavice až k Lipnu a lokality v oblasti Plání (Jezerní Slať, Horská Kvilda, slatě jihozápadně od MOdravgy). Průměrná roční teplota oblasti Jezerní slatě tak činí pouhé 2 °C a absolutní šumavské minimum ze stejného místa činí −41,6 °C (1987). Teplotní maximum bylo zaznamenáno ve Vyšším Brodě a činilo 36,8 °C (1983).

Relativní vlhkost vzduchu se pohybuje v průměru kolem 80 %. Po celý rok převládá západní až jihozápadní směr větru. Na jaře se občas vyskytuje severní a na podzim také jižní směr proudění.

V nejvíce exponovaných místech vrcholů hor na hraničním hřebenu dosahují roční úhrny srážek až 1600 mm. Nejnižší úhrn srážek 800–900 mm mají severovýchodní okraje pohoří.

 • Doporučujeme
BOBÍK - Volary

BOBÍK - Volary

Česká republika, Šumava

 • Doporučujeme
CHURÁŇOV - Stachy

CHURÁŇOV - Stachy

Česká republika, Šumava

3 dní od 1 700 Kč včetne všech poplatků

 • Doporučujeme
RACEK - Černá v Pošumaví

RACEK - Černá v Pošumaví

Česká republika, Šumava

3 dní od 1 840 Kč včetne všech poplatků

 • Doporučujeme
SNĚŽNÁ - Volary

SNĚŽNÁ - Volary

Česká republika, Šumava

zpět

 
Facebook